Mobile menu

Ako to funguje

 

Naša agentúra sa zaoberá sprostredkovaním práce.

Cieľom je spojiť vhodných kandidátov so zamestnávateľmi.

Po registrácii do nášho systému Vám zašleme vygenerované prihlasovacie údaje. Pomocou týchto údajov sa môžete prihlásiť do svojej zložky na našom portáli.

Pokiaľ nemáte dostatočné skúsenosti, môžete zaslať životopis a potrebné dokumenty (certifikáty, potvrdenia o absolvovaných školeniach na email-ovú adresu: hr@scalibri.sk. Naše operátorky zaevidujú potrebné údaje.

Zamestnávateľ obdrží redukovaný Životopis, v ktorom nie sú uvedené osobné údaje kandidáta (uvedené je len meno a priezvisko, vzdelanie a pracovné skúsenosti). Pokiaľ zamestnávateľ prejaví záujem o kandidáta, dohodneme pracovný pohovor, resp. pracovnú skúšku v závislosti od požiadaviek zamestnávateľa.

 

Bez životopisu to nejde

Životopis obsahuje základné osobné údaje o kandidátovi a informuje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, pracovných skúsenostiach a schopnostiach.

 

Čo by mal dobrý životopis obsahovať?

Životopis musí obsahovať základné údaje o kandidátovi (meno, priezvisko, bydlisko, telefonický a mailový kontakt).

Do životopisu sa uvádza najvyššie ukončené vzdelanie, názov školy (vhodné je uviesť aj mesto), študijný odbor, kedy kandidát danú školu absolvoval a s akým dokumentom môže ukončenie školy preukázať (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.). Ak má kandidát strednú školu, základná škola sa neuvádza.

Priebeh pracovných skúsenosti indikuje na možnosti uplatnenia sa. Postupuje sa od poslednej vykonávanej činnosti až po obdobie ukončenia štúdia. Pri každej pracovnej skúsenosti sa uvádza obdobie trvania vykonávanej práce od – do, kde bola táto práca vykonávaná (názov spoločnosti, mesto), pracovná pozícia (jej názov) a stručný opis, čo bolo hlavnou náplňou práce.

V pracovných skúsenostiach sa uvádzajú všetky skúsenosti, údaje musia byť pravdivé a jasné.

Významnou informáciou sú údaje o certifikátoch a absolvovaných školeniach aj s termínom, dokedy je certifikát, či absolvované školenie v platnosti.

jazykových znalostiach sa uvádzajú len cudzie jazyky. V jazykových znalostiach sa slovenčina neuvádza!

V životopise sa počítačové schopnosti sa uvádzajú spolu s úrovňou ich ovládania (začiatočník, pokročilý, expert).

Pri vodičských oprávneniach sa uvádzajú skupiny, ktoré kandidát aktívne používa.

Posledným odsekom v životopise sú informácie, ktoré chcete o sebe zverejniť. Spravidla sú to záľuby, aktivity, skúsenosti z dobrovoľnícke práce.

Pri písaní životopisu dbajte na úpravu, gramatiku. Radšej si napísaný životopis dajte skontrolovať.

Pri osobných údajoch je fotografia vítaná, avšak musí byť primeranej veľkosti a decentná.