Mobile menu

Pomáhame

 Naša spoločnosť sa vo veľkej miere podieľa na charitatívnej činnosti. Ako hlavný garant pomáha k činnosti Občianskemu združeniu Myška, ktorá sa nachádza v Piešťanoch. Z našej strany pomáhame finančne, hmotného a nehmotného zabezpečenia, či pomocou brigádnikov a dobrovoľníkov. V roku 2022 sa výrazne zapájame aj do nových , inovatívnych projektov ako sú :

Komunitná zóna

FL-EX-IN EKOBANKA PRVEJ POMOCI

SUPER MDD 2022

 

Činnosť Občianske združenia Myška si môžete nájsť na webovej stránke www.ozmyska.sk.